Návěstidla z mosazného plechu

Kompletní sortiment návěstidel najdete na stránkách KMŽ Brno http://www.kmz-brno.cz/view.php?cisloclanku=2008040012,
návod najdete na http://www.kmz-brno.cz/view.php?cisloclanku=2009050002.