Stanoviště signalisty kkStB TP 2/2c
MiRa 303


 
Typová stavba Státní dráhy, jedna stávala např. v Branné.
 

Obsah stavebnice a návod
 

Fotky modelu