Domek pochůzkáře kkStB TP 2/2c
MiRa 304


 
Typová stavba Státní dráhy, do dnešních dnů se nezachovala. 

Obsah stavebnice a návod
 

Fotky modelu