Hospodářské stavení kkStB TP 102
MiRa 307


 
Typová stavba Státní dráhy, stávala u strážních domků.
 

Obsah stavebnice a návod
 

Fotky modelu