Skladiště Blažovice
MiRa 309


 
Typové skladiště ČSD z meziválečného období.
 

Obsah stavebnice a návod
 

Fotky modelu
 

Fotky předlohy (2011 a 1998)