Stavidlo Grygov
MiRa 310


 
Stanice Grygov se nachází na trati č. 270 v úseku mezi Olomoucí a Přerovem.
Stavědlo bylo postaveno v roce 1924 při zdvoukolejňování trati.
Modelovaný vzhled stavědla odpovídá stavu po modernizaci v rámci elektrizace stanice koncem 60. let.
Budova byla zbourána v roce 2006 během rekonstukce II. tranzitního koridoru.
 

Obsah stavebnice a návod
 

Fotky modelu
 

Fotky předlohy (2005)