velikost 66.83 KB

Středící čepy slouží k jednoduchému, rychlému a přesnému spojení dílů jednoho modulu nebo domácího modulárního kolejiště. Pro spojení každých dvou dílů jsou potřebné dva čepy.

Čep se skládá ze dvou pouzder a šroubu nebo kolíku. Pouzdro je složeno z příložky o rozměrech 40x20x5 mm a válce průměru 12 mm s přesnou dírou průměru 8 mm, délka válce závisí na tloušťce bočnice.

Čep může mít v zásadě tři podoby podle hloubky díry v pouzdře, na vedlejším obrázku to jsou zleva: zcela neprůchozí, poloprůchozí nebo průchozí.
Průchozí varianta je preferované řešení.

Montáž čepů se provádí zevnitř dílu, otvory pro čepy je nejlépe vrtat v obou dílech současně. Čep lze k bočnici přišroubovat, přilepit, případně obojí. Pouzdro by mělo být ve stěně mírně zapuštěno (stačí 0,5 mm), aby se vnějsí stěny dotýkaly plošně, nikoliv pouze čepy.


velikost 67.71 KB
velikost 64.22 KB

Neprůchozí verze čepů má v obou pouzdrech přesnou díru průměru 8 mm zakončenou dnem, ve kterém je otvor průměru 5,5 mm. Tento otvor slouží k nouzovému vyklepnutí vzpříčeného kolíku. Součástí čepu je přesný kolík průměru 8 mm a délky 40 mm.

Při sestavování se oba kolíky nasunou do pouzder v čele jednoho z modulů a moduly se přiblíží tak, aby oba kolíky směřovaly do otvorů v čepech druhého modulu. Čepy jsou schopné přenést zatížení pouze v příčném směru, pro přenos podélných sil je ještě nutno moduly sešroubovat šrouby.

Nevýhody

Ke spojení dvou modulů je potřeba dva kolíky a nejméně dva šrouby s podložkami a maticemi.
Při spojování modulů je potřeba dostatek prostoru ve směru spojování, nelze připojit modul mezi dva již pevně stojící moduly.

velikost 67.82 KB
velikost 65.53 KB

Poloprůchozí verze čepů má v jedné polovině přesnou díru průměru 8 mm zakončenou dnem, ve kterém je otvor průměru 5,5 mm, tento otvor slouží k nouzovému vyklepnutí vzpříčeného kolíku. Ve druhé polovině čepu je přesná díra průměru 8 mm průchozí. Součástí páru čepů je přesný kolík průměru 8 mm a délky minimálně 50 mm, na jednom konci opatřený otvorem o průměru 3 mm na kroužek, za který je možno kolík vytáhnout nebo ho pomocí provázku připevnit k modulu.

Při sestavování se moduly přiblíží k sobě, nejprve se prostrčí jeden kolík a potom i druhý. Čepy jsou schopné přenést zatížení pouze v příčném směru, pro přenos podélných sil je ještě nutno moduly sešroubovat šrouby.

Výhody

Při spojování modulů není potřeba další místo, moduly lze nejprve všechny rozestavit a potom teprve spojovat. Lze připojit modul i mezi dva již pevně stojící moduly.

Nevýhody

Ke spojení dvou modulů je potřeba dva kolíky a nejméně dva šrouby s podložkami a maticemi.

velikost 71.72 KB
velikost 67.16 KB

Průchozí verze čepů má v obou polovinách průchozí přesnou díru průměru 8 mm. Součástí čepu je přesný šroub průměru 8 mm a délky minimálně 60 mm, opatřený na obou koncích závitem M8.

Při sestavování se moduly přiblíží k sobě, nejprve se prostrčí jeden šroub a zlehka se zajistí matkou, potom se prostrčí i druhý šroub a matice se dotáhnou. Čepy jsou schopné přenést zatížení i v podélném směru, proto není nutné moduly spojovat dalšími šrouby.

Výhody

Při spojování modulů není potřeba další místo, moduly lze nejprve všechny rozestavit a potom teprve spojovat. Lze připojit modul i mezi dva již pevně stojící moduly.
Ke spojení dvou modulů není potřeba další šrouby, stačí dva kolíky a dvě matice.